05-07-11

Wijziging wetgeving lozing afvalwater

imagesCAOGM5KC.jpgRecent is er heel wat wetgeving gewijzigd rond de lozing van afvalwaters waardoor heel wat bedrijven stappen moeten ondernemen om te kunnen blijven lozen in de toekomst. De bedrijven zullen ofwel een nieuwe lozingsvergunning (milieuvergunning) moeten aanvragen of ze moten een wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden met betrekking tot de huidige lozingsparameters aanvragen. 

Vooral door het nieuwe besluit rond de milieukwaliteitsnormen en de goedkeuring van de stroomgebiedbeheersplannen is er een grondige wijziging aan de vergunningsplicht en emissiegrenswaarden voor de lozing van gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt was dat er in onze waterlopen minder gevaarlijke stoffen moeten terechtkomen, de lozing van de meest gevaarlijke stoffen moet stoppen en de normen voor de gevaarlijke stoffen waren dringend aan verandering toe. Verder worden de lozingsnormen nu op maat van de ontvangende waterloop berekend naar aard en doel van dat bepaald waterlichaam, er wordt dus voortaan rechtstreeks gekeken naar de impact van de lozing.

De lijst van soorten gevaarlijke stoffen is niet gewijzigd ( bijlage 2C vlarem II). Wel werd er nu voor meer gevaarlijke stoffen een milieukwaliteitsnorm opgenomen in de wetgeving ( bijlage 2.3.1 vlarem II). Verder zijn ook de te lozen hoeveelheden grondig aangepast.  Daarnaast moet er vanaf nu ook rekening gehouden worden met een indelingscriterium waar we vroeger enkel van de milieukwaliteitsnorm spraken.

Oproep: kijk je lozingsnorm of –vergunning na!

Dit is een oproep aan alle bedrijven die afvalwaters lozen (ongeacht klasse 1, 2 of 3) om na te kijken of een eventuele aanpassing van hun individuele lozingsnorm of lozingsvergunning (milieuvergunning) aan de orde is. Neem contact op met jouw milieucoördinator, milieudeskundige of milieuadvieskantoor om te laten nagaan of je je in die situatie bevindt. Daarna kan je bij twijfel ook de gemeentelijke milieudienst contacteren via onderstaande gegevens of rechtstreeks contact opnemen met Vlaamse Milieumaatschappij via info@vmm.be of 015 45 14 10.

Vanaf de nieuwe wetgeving is er een overgangstermijn van 6 maanden van toepassing. Wie nog voor 21 juli 2011 zijn aanvraag indient, kan dit volgens een vereenvoudigde procedure. Na deze termijn is de normale procedure terug van kracht. Opgelet: vanaf 22 juli 2011 mogen géén gevaarlijke stoffen meer geloosd worden in hogere concentraties dan de nieuwe norm, in zulks geval moet er voor die bepaalde stof(fen) eerst een emissiegrenswaarde vastgesteld worden in de milieuvergunning. Controles op de naleving van de gewijzigde vergunningsplicht en gewijzigde normen kunnen uitgevoerd worden vanaf 22 juli 2011. Meer info vind je op onze website 

(bron http://www.brecht.be )

21:58 Gepost door De redactie in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.