23-02-12

Domein De Merel: een stand van zaken!

daan 10-9752DDV (200x193).jpgVoor de veiligstelling en ontwikkeling van de zone voor dagrecreatie en de nabije omgeving van "De Merel" werden de afgelopen jaren meer stappen gezet dan ooit te voren. Een voorname doorbraak is dat in de huidige legislatuur de site effectief werd verworven door het gemeentebestuur. Door de aankoop van dit domein wil de gemeente Brecht voor haar eigen inwoners, die van nabijgelegen gemeenten en alle geïnteresseerde verenigingen een ruim aanbod aan sport- en recreatiemogelijkheden realiseren. De verwerving van de gronden vond plaats in 2009 en 2010, met een totaal kostenplaatje van 1.949.740 euro. Een massieve investering, maar ongetwijfeld de moeite waard!

Daarna werd de site rijp gemaakt voor toekomstig gebruik, waarbij de sloop van het totaal verkrotte restaurant - hotel zich opdrong.

Om te komen tot "een ontwikkeling op maat" kregen de bevolking en de verenigingen de kans om deel te nemen aan een bevraging. Maar liefst 571 enquêteformulieren mocht het gemeentebestuur ontvangen! Deze gegevens, gebundeld met de wensen van het bestuur, vormden de basis voor de opmaak van een masterplan en ontwikkelingsvisie voor domein De Merel. Dit document is de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen.

Inmiddels is ook de opdracht gegeven om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Zo kan de zone voor toekomstige recreatieve infrastructuur worden gebundeld aan de linkerzijde van de Schippersdreef, gezien vanaf het kanaal. Op die wijze zal er een homogene recreatiezone ontstaan van 12,9 hectare en dat in een ruim groen kader. De totale oppervlakte die het bestuur verwierf is immers 20,2 hectare groot. Als aaneengesloten geheel zijn de recreatiegronden efficiënter te benutten. Ook ontstaat er een ruimere buffer tussen de weilanden, bossen en de recreatiezone, wat ongetwijfeld een meerwaarde betekent.

meer informatie op: http://daandeveuster.be/nieuws.php 

19:27 Gepost door De redactie in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Zo'n domein ontwikkelen is een werk van lange adem en vraagt heel wat organisatie op alle vlakken. Het is heel positief dat de verenigingen mee inspraak krijgen in de ontwikkeling. Het moet mijn inziens dan ook een middelpunt van ontmoeting worden in onze gemeente. Dit project mag niet snel snel verwezenlijkt worden omdat sommigen geen geduld hebben en alles maar direct willen ZIEN. Soms moet er gewoon heel veel achter de schermen gebeuren om tot een goed resultaat te komen. Ik denk dat het huidige bestuur op dat vlak goed bezig is en hoop dat deze mensen ook na 2012 op deze manier mogen verder werken! Dan wordt dit echt een pareltje in onze gemeente.

Gepost door: Tatiana Vandekeere | 23-02-12

Reageren op dit commentaar

Aangaande de Merel,

Reeds twee jaar probeer ik dit dossier op de agenda van de milieuraad van brecht te krijgen.
Inspraak van de milieuraad?
Men is achter de schermen al twee jaar mee bezig wat is dan de inspraak?
Als het RUP opgemaakt is komt er nog een openbaar ondezoek maar er veranderd niets meer,is dat inspraak?
Eindelijk gaan we nu een toelichting krijgen op de milieuraad.
Maar inspraak is nog iets anders dat wat nu gebeurd
Het domein en de natuur zoals het nu is zal hier grote klappen krijgen wees daar maar zeker van.

Gepost door: Melis Luc | 02-03-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.