'Het verkeer en de leefbaarheid in het gebied tussen de E19 en de E34 vormen de komende jaren een grote uitdaging. De provincie Antwerpen zocht daarom samen met de gemeenten een oplossing. De gebiedsgerichte visie tot 2020 is uniek in Vlaanderen', zegt bestendig afgevaardigde Inga Verhaert.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...