20-05-12

Burgemeester Luc Aerts en de Antwerps-Wase Kamer van Koophandel werken aan een bedrijfsvriendelijke gemeente.

ONDERTEKENING CHARTER BEDRIJFSVRIENDELIJKE GEMEENTE.jpgNadat de Kamer van Koophandel haar voornaamste wensen uit haar verkiezingsmanifest voor de komende gemeenteraadsverkiezingen toegelicht had, ondertekenden de partijen het “Charter van Bedrijfsvriendelijke Gemeente”.

Hierin erkent burgemeester Luc Aerts de grote waarde van de bedrijfsvriendelijkheid van zijn gemeente, alsook dat de ondernemers belangrijke partners zijn in het gemeentelijk weefsel.
Specifiek voor Brecht wees burgemeester Luc Aerts enerzijds op de totale afwezigheid van gelijk welke vorm van bedrijfsbelastingen in Brecht en anderzijds op de aanwezigheid van een KMO-loket en een ambtenaar voor lokale economie om ondernemers op lokaal niveau bij te staan.
Daarnaast biedt de uitbreiding van KMO-zone “De Ring” nieuwe mogelijkheden, in het bijzonder voor zonevreemde bedrijven uit de eigen gemeente, terwijl de afronding van ruimtelijke uitvoeringsplannen meer mogelijkheden en zuurstof aan eigen bedrijven geeft.
Tenslotte werd er in deze legislatuur – ook zeer belangrijk voor ondernemers – veel aandacht besteed
aan het mobiliteitsvraagstuk : de trein en het station zijn een succes en de bouw van een ringweg
rond Brecht-centrum, gekoppeld aan de bouw van een nieuw op- en afrittencomplex aan de E19,
is volop in uitvoering. Fijntjes sloot hij af met de bedenking dat, ofschoon er in Brecht al ruim 30 jaar
over deze ringweg gepalaverd werd en niemand er nog in scheen te geloven, deze nu dankzij de niet
aflatende inspanningen van het gemeentebestuur wel een realiteit is.

22:14 Gepost door De redactie in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.