Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke gassen en fijn stof vermeden. De oplaadpunten voor dit voertuig worden zo geïnstalleerd dat deze aangesloten kunnen worden op de fotovoltaïsche installaties op de daken van de gemeentelijke gebouwen. Zo rijdt dit voertuig dus voor 100% op hernieuwbare energie.

Oplaandpunten

Een oplaadpunt staat op de parking van het gemeenschapscentrum Jan vander Noot.
‘Het gemeentebestuur kiest voor een elektrische wagen uit milieuredenen. Er is geen uitlaat aan de wagen, dus ook geen uitstoot van fijn stof of schadelijke gassen. Deze wagen van de bodes is geschikt voor de korte verplaatsingen. We overleggen met Eandis voor meerdere oplaadpunten in de gemeente’, zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V).

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...