'De overkoepelende rol van de provincie zorgt ervoor dat toeristen, bezoekers en bevolking de herdenking vanuit verschillende standpunten en van lokaal tot Europees niveau kunnen ervaren als een uniek en gestroomlijnd verhaal', zegt gedeputeerde Peter Bellens (CD&V).
Een uniek onderdeel van de verschillende herdenkingsinitiatieven binnen het Great War project is de (her)ontdekking en herbestemming van loopgraven en bunkers in de linie tussen Nederland en België.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...