Het verkeer en de leefbaarheid in de regio tussen de E19 en de E34 vormen de komende jaren een grote uitdaging. De provincie Antwerpen zocht daarom samen met de gemeenten een oplossing. Het resultaat is een gebiedsgerichte visie tot 2020 die uniek is in Vlaanderen.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...