'Wanneer aangeboden hulp zoals bijvoorbeeld logopedie niet afdoende is, dan mag u veronderstellen dat er een hiaat is binnen de zintuiglijke informatieverwerking. Wanneer een kind géén houvast vindt om prettig met taal om te gaan, onzeker wordt ondanks een normale intelligentie, dan bezit het kind géén klankbeeld', zeggen de organisatoren.

Klankbeeld

Spel het woord ‘vracht’ van achteren naar voren. U zoekt in gedachte hoe het woord er uit ziet, waardoor u het correct kunt spellen, dit is het klankbeeld! Deze vaardigheid ontbreekt bij veel kinderen en volwassenen met een automatiseringsprobleem.Iedere gemiddelde leerling kan een klankbeeld opslaan en heeft dit uiteindelijk ten alle tijden oproepbaar. Dit klankbeeld moet gevormd worden bij het aanvankelijk van het taalproces in het eerste leerjaar. Het gaat hier om de koppeling van het beeld aan de klank: 'Hoe ziet een klank eruit?'

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...