De tentoonstelling is op touw gezet door de Brechtse dienstencentra Het Sluisken en de Lindeboom. 35 Brechtse senioren kunstenaars, hobbybeoefenaars en hobbyclubs nemen er aan deel. Het resultaat is verrassend fris en uitdagend. Schepen voor Sociale Zaken, Jos Matheussen, dankte de verantwoordelijken van de dienstencentra die zo vele mensen samen brengen. 'Door elkaar te ontmoeten groeien er kansen voor een hobby of kunst', zei de schepen.

Voorzitter Braet van de ouderenadviesraad zei dat de formule aanslaat en dat men ging voor kwaliteit en kwantiteit. Paul Driesen besprak de dunne grens tussen hobby en kunst en zei dat alles ontspringt uit de passie. De tentoonstelling van 2014 zal dan ook 'Passie' als thema hebben. De tentoonstelling is gratis toegankelijk op 22 en 23 september van 10 tot 18 uur.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...