De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft de Antwerpse provincieraadsverkiezingen geldig verklaard. Hiermee is alles in orde voor de installatie van de nieuwe provincieraad. 72 verkozenen zullen morgen de eed afleggen. Dit zijn er 12 minder dan 6 jaar geleden toen de raad nog bestond uit 84 raadsleden. 70% of 51 personen zullen voor het eerst zetelen in het halfrond. Slechts 21 raadsleden zetten hun mandaat van de voorbije jaren verder. Frank Geudens (sp.a) is het raadslid met de meeste ervaring. Hij zetelt al 30 jaar in de Antwerpse provincieraad.

40% vrouwen

De raad bestaat uit 60 % mannen en 40 % vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 46 jaar. Het jongste raadslid Arbib Abdelkarim (sp.a) is 20 jaar en woonachtig in Berchem. Het oudste raadslid is Jan Zander (Vlaams Belang). Hij is 68 jaar en woont in Nijlen. Naar beroepen zijn er zowel ondernemers, leerkrachten, laborante, bouwkundig ingenieur, maatschappelijk werker, advocaat als gepensioneerden en studenten. De raadsleden zijn zoals wettelijk voorgeschreven afkomstig uit de 7 kiesdistricten en dit in verhouding met het aantal inwoners. Het mandaat van provincieraadslid kan niet gecombineerd worden met een mandaat in de Kamer en Senaat, net zomin als met een mandaat in het Vlaams of het Europees parlement. Dit is anders dan bij de gemeenteraadsleden waarbij deze combinatie wel mogelijk is. 10 personen hebben daarom hun mandaat niet opgenomen. Ook 2 anderen hebben beslist om hun mandaat door te geven aan een opvolger.

Verdeling politieke partijen

In de Antwerpse provincieraad zullen 7 politieke partijen vertegenwoordigd zijn. CD&V: 13 raadsleden, Groen: 6 raadsleden, N-VA 27 raadsleden, Open vld: 7 raadsleden, PVDA+ 2 raadsleden, sp.a: 10 raadsleden en Vlaams Belang: 7 raadsleden.

Coalitie

De partijen N-VA, CD&V en sp.a vormen de coalitie. Als eerste gedeputeerde dragen ze Luk Lemmens (N-VA , Antwerpen) voor. De tweede N-VA-gedeputeerde is Bruno Peeters (N-VA, Oud-Turnhout). Voor CD&V nemen Ludwig Caluwé (Essen) en zetelend gedeputeerde Peter Bellens (Herentals) een mandaat op. Voor sp.a blijven Inga Verhaert (Kalmthout) en Rik Röttger (Boom) gedeputeerde. Het voorzitterschap van de provincieraad wordt opgenomen door de N-VA die hiervoor Kris Geysen (Brecht) aanduidde.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...