Met meer gerichte acties en politiemensen zal de lokale politie Voorkempen ook dit jaar weer actief deelnemen aan de BOB-campagne met als thema 'Drie extra kussen voor BOB'. Net zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een BOB-campagne tijdens de eindejaarsperiode. In tegenstelling tot de campagne van vorig jaar start ze twee weken later, namelijk op 14 december en loopt ze af op 24 januari 2013. Hierdoor wordt het zwaartepunt van de campagne verschoven naar de periode waarin de vele
nieuwjaarsrecepties en familiefeesten plaatsvinden.

Drie kussen extra

De slogan van de BOB-campagne luidt dit jaar ‘Drie extra kussen voor BOB”. Ook de politiezone Voorkempen zal actief deelnemen aan de eindejaarscampagne en zal aan elke BOB die een negatieve blaastest aflegt, de gloednieuwe BOB-sleutelhanger uitdelen. Heel het jaar door voert de lokale politie Voorkempen alcoholcontroles uit, maar tijdens de eindejaarscampagne wordt steeds een extra inspanning geleverd. Om het aantal ademtesten van vorig jaar te evenaren of zelfs te verhogen, gaat de lokale politie Voorkempen tijdens deze BOB-campagne meer gerichte acties plannen met meer politiemensen, in vergelijking met de acties van vorig jaar. De focus ligt niet enkel op de traditionele momenten zoals de feestdagen zelf, maar ook op de periode ervoor er erna.
Afgelopen eindejaarscampagne werden 1.549 ademtesten afgenomen, waarvan 910 tijdens het weekend. Hiervan bleek 2,6% positief te zijn.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...