N-VA Brecht liet een interpellatie aan de dagorde toevoegen. Deze ging over een dame die wilde gehoord worden door de gemeenteraad in verband met een verkavelingsvraag. Op de gemeenteraad werd deze interpellatie, die door N-VA Brecht op de agenda was gezet, niet uitgevoerd. De interpellatie werd door de voorzitter verplaatst naar een geheime zitting, omdat het hier volgens hem om een persoonlijke kwestie zou gaan. Daarop ontstond turmult bij het publiek.

Verkavelingsdossier

Mevrouw E.M. wou gehoord worden op de gemeenteraad over een verkavelingsdossier in de Handbooglaan. 'Een verkavelingsdossier is echter een bevoegdheid van het college', meldt het college van burgemeester en schepenen. Na advies te hebben ingewonnen over deze materie, werd E.M. uitgenodigd door het college. Daar wou ze echter, volgens de burgemeester, niet naartoe komen. Burgemeester Luc Aerts verwees daarom dit dossier naar de geheime zitting, omdat er over personen werd gesproken. Maar nog voor de geheime zitting begon, werd de raad verstoord door geroep uit het publiek. De burgemeester schorste de zitting.

Kavels

'Het dossier houdt de opsplitsing in van 1 perceel in 2 kavels (halfopen bebouwing) van ongeveer 500 en 600 vierkante meter. Dit is thans de gemiddelde oppervlakte in het woongebied. Omwille van het groene karakter legde het college een beperking van de bouwdiepte op', meldt het schepencollege. 'De bewoners stelden dat zij eindelijk een antwoord wilden krijgen op de vragen die zij hadden bij de onrespectvolle behandeling van hun bezwaren in een betrokken verkavelingsdossier. Deze bezwaren, ondertekend door maar liefst 8 buurtbewoners, werden volgens dIe buurtbewoners onvolledig of zelfs niet getoond op het schepencollege bij de behandeling van het verkavelingsdossier. N-VA (oppositie) vroeg in de interpellatie een verklaring voor de diepe ontgoocheling en verontwaardiging van deze buurtbewoners, en wilde de vraag stellen waarom zij niet hun beklag mochten doen op de gemeenteraad', meldt N-VA Brecht.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...