Sinds het verdwijnen van de Beneluxtrein is Den Haag niet langer rechtstreeks aangesloten op het internationale treinennetwerk. Dat geldt ook voor steden als Dordrecht, Roosendaal en Mechelen. Dit is schadelijk voor de betreffende steden, voor het bedrijfsleven, voor de internationale instellingen en voor alle mensen die voor hun werk of privé afhankelijk zijn van deze treinverbinding.

Het is dan ook essentieel dat er weer een directe intercityverbinding tussen Den Haag en Brussel komt. De gemeente Den Haag heeft het initiatief genomen tot een onderzoek onder marktpartijen om de haalbaarheid van en interesse voor een nieuwe directe intercityverbinding te toetsen. Dit marktonderzoek is recent van start gegaan.

Ontwikkelingen

Op vrijdag 1 februari 2013 vindt in Dordrecht een bijeenkomst plaats waar bestuurders en betrokkenen, zowel uit Nederland als België, met elkaar in gesprek gaan over de meest recente ontwikkelingen rond deze intercityverbinding. Ook vertegenwoordigers van reizigersorganisaties Rover en TreinTramBus, het (internationale) bedrijfsleven en andere Nederlandse en Belgische belanghebbenden zijn uitgenodigd. 
Meerdere betrokkenen, waaronder de burgemeester van Brecht Luc Aerts en de burgemeester van Mechelen en voormalig minister-president van Vlaanderen Bart Somers, zullen toelichten waarom zij de voorstellen voor een permanente, directe treinverbinding tussen Den Haag en de Vlaamse steden ondersteunen. Ook zal de naam van de nieuwe treinverbinding gepresenteerd worden. De gemeente Dordrecht is gastheer voor deze bijeenkomst:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...