'Het kruispunt is één van de drukste en gevaarlijkste in onze gemeente. Door de openstelling van het nieuwe op- en afrittencomplex aan de E19 wordt de onveiligheid nog groter. Bovendien is het kruispunt gelegen aan een school. Dagelijks begeven kinderen en ouders zich op het kruispunt dat al jaren geteisterd wordt door roekeloze chauffeurs', zegt voorzitter Jozef Dignef. 'Al meerdere keren ontsnapten kinderen en begeleiders aan ernstige ongevallen.'

Passende maatregelen

Open Vld vindt het de hoogste tijd om in te grijpen met passende maatregelen om grote drama’s te voorkomen. Open Vld wil dat het nieuwe gemeentebestuur bij de politie aandringt alle huidige beschikbare middelen aan te wenden en in te zetten om de dagelijkse verkeersovertredingen in te perken. 'Het is aan de politie om verkeersinbreuken van overdreven snelheid en negeren van oranje en rood verkeerslicht te verbaliseren gedurende een proefperiode. Uit een evaluatie zal blijken of die politionele acties bijdragen tot een veiliger kruispunt. Indien niet, dan zijn bijsturingen en andere alternatieven nodig. Open Vld maakt hiervan een beleidspunt in de komende bestuursperiode en blijft de situatie opvolgen', besluit Dignef.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...