De Antitankgracht is een oude militaire waterweg die 33 km lang is. Het zo goed als onbevaarbare kanaal loopt van Berendrecht tot Oelegem. Vandaag is dit beschermd landschap een aaneenschakeling van militair erfgoed met bijzondere ecologische, landschappelijke maar ook recreatieve troeven.

Er liggen al bijna overal fietspaden, maar op het grondgebied van Schoten en Brecht, ter hoogte van de E 10-plas, is er nog een missing link. Die wordt nu weggewerkt. De werken zullen naar schatting 30 dagen duren en moeten klaar zijn tegen de start van het toeristisch seizoen. Wat voorlopig niet meer is dan een platgetrapte voetweg, zal straks een volwaardig fietspad zijn. Beide gemeenten kunnen ook rekenen op een flinke provinciale en Europese subsidie. Schoten investeert 94.772 euro, Brecht 23.123 euro. Het nieuw aan te leggen pad wordt 2 m breed en krijgt een ondergrond van boskiezel. Het loopt vanaf het kanaal Dessel-Schoten in Sint-Job naar de Eikenlei/Brechtsebaan, steekt die gewestweg over en vervolgt het traject aan de rechterzijde van de Antitankgracht. Bij de brug van de E 19 steekt het pad de Antitankgracht over via een bestaand brugje en loopt het verder via een stuk Houthakkersdreef richting E19, om daar de brug onderdoor te gaan en even verder aan een houten bruggetje aan te sluiten op de verbinding die naar de Miksebaan in Brasschaat loopt. De totale afstand van het nieuwe fietspad bedraagt ongeveer anderhalve kilometer.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DM...