23-03-13

twee parkings geldverspilling Commentaren

imagesCAZMGFIQ.jpgBellens gij zijt ne zak .eerst in de vernieuwde brugstraat parkingen weg nemen dan Blauwe zone maken zonder een bewooners kaart te willen geven .En dan durven beweren dat er genoeg parking is .LEER EERST U WERK DOEN EN INFORMEER BIJ DE BEWOONERS KLOOTZAK .

Gepost door: van den bosch erwin

Meneer Van Den Bosch,
sta me toe uw taalgebruik niet te appreciëren. Uw taalfouten doen mij uw manier van reageren ook beter begrijpen.
Dit artikel werd overgenomen uit de Gazet Van Antwerpen en klopt helemaal niet met de interpellatie die ik had gesteld.
De parkings in de Brugstraat die zouden verdwijnen zijn beslist door het vorige gemeentebestuur waar ik geen deel van uit maakte.
Mijn visie gaat ook helemaal niet over parkeren in de Brugstraat. Men wil wel voor dit bedrag een parking achter de Handelslei aanleggen, daar waar de meeste bewoners een garage of een oprit hebben maar hun auto op de bestaande openbare parkings plaatsen. (oa aan frituur chalet)De blauwe zone wordt daar ook niet gerespecteerd. De andere geplande parking is gelegen aan de watertoren en moet dienen voor de bezoekers van de serviceflats. 150 m verder is er echter het Max Wildiersplein waar bv tientallen auto's kunnen parkeren. De bewoners aan de watertoren beschikken zelf over garages en opritten.
Vind je nu zelf niet dat met dat geld betere zaken zouden verwezenlijkt kunnen worden?
Indien je hier over een gesprek wil hebben kan u mij steeds contacteren. Via de website van Brecht of van N-VA Brecht.
Met vriendelijkere groeten,
Bruno Bellens

Gepost door: Bruno Bellens

Mr. Bellens, probeer't er niet onderuit te kruipen; op de gemeenteraad waart gij tegen die parkings en ge vond het geld weggesmeten!! Dat heb ik gehoord in't publiek! Bij ons in de Handelslei is er bijna geen parkeerplaats voor de winkels en deze parking is een goede zaak. Informeer u eerst en spreek dan, en helpt met N-VA, Brecht nie om zeep zoals dat ge dat in Brussel hebt geprobeerd!

Gepost door: Frans VDW

Inderdaad mijnheer Frans VDW,
In de Handelslei is er onvoldoende parking voor de winkels. Dat is ook mijn betoog. Maar als de reeds bestaande parkings ingenomen worden door langparkeerders, wat denk je dan dat er gaat gebeuren met die nieuwe 21 plaatsen? Juist, deze zullen worden ingenomen door dezelfde langparkeerders. Sommige handelaars (!!!), carpoolers en inwoners die wél over een garage beschikken maar hun auto liever buiten laten staan. Zelfs bij die inwoners die in de Handelslei zelf wonen zijn er personen die liever hun auto op straat laten staan ipv op hun oprit of in hun garage. Er zijn trouwens ook al handelaars die over een parking beschikken. Mijn punt is dat indien er voldoende controle is op het gebruik van de blauwe zone er zo 50 parkeerplaatsen vrij komen die gebruikt kunnen worden door potentiële klanten van de handelaars. Deze problematiek heb ik ook besproken met inwoners en handelaars zelf, dus , dacht ik, ben ik wel geïnformeerd.
Uw opmerking ivm Brussel vind ik persoonlijk naast de kwestie.
In tegenstelling tot wat u beweert probeer ik nergens onderuit te kruipen en zal ik me wél verder inzetten voor alle inwoners van Brecht, inclusief de handelaars.
Met vriendelijke groeten,
Bruno Bellens

Gepost door: Bruno Bellens

Je kan de draak steken met mijn taal gebruik , maar ik kom uit een gezin van acht kinderen . ik werk van mijn acht jaar s' avonds reclame rond dragen en op mijn dertien jaar vol tijds aan de slag . ik ben er nu 50 .scholing was thuis niet belangrijk , handen aan u lijf dat was belangrijk .maar nu ik voel hoe ik in de zak gezet word door die geschoolde politikers .zal ik in 2014 aan u denken met u partij .niet één stem minder maar 3 van mijn gezin en 5 van de familie .wie laatst lacht best lacht .

Gepost door: van den bosch erwin

Ik kan meneer Bellens enkel bijtreden. Parkeerplaatsen zijn een onmisbare schakel in een succesvolle ontwikkeling van je kleinhandelsgebied maar niet tegen elke prijs. 340.000 euro voor 43 plaatsen is absurd. Dat is 7900€ per plaats. Een blauwe zone met controles, zodat mensen niet langer een parkeerplaats benutten dan nodig is om te winkelen nl 2 uur, daar bewijs je de handelaars een veel grotere dienst mee.
De bewoners van de serviceflats hebben hun eigen plaatsen en in die wijk is er nu echt geen parkeerdruk.
Ik ben momenteel Schepen van openbare werken, lokale economie en tewerkstelling in Schoten maar woonde tot voor 6 jaar in Sint Job en ken de situatie dus zeer goed. Politici moeten niet voor de gemakkelijkste maar voor de beste oplossing kiezen. Wees blij dat er in Brecht nog mensen zijn die de zaken langs verschillende kanten bekijken.

Gepost door: Wouter Rombouts

07:42 Gepost door De redactie in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

In het goedgekeurde reglement van de blauwe zone van de Brugstraat staat duidelijk vermeld 'overwegende dat er voor langparkeerders voldoende parkeerplaats beschikbaar is op aannemelijke afstand' - hiermee wordt duidelijk bedoeld de openbare parkeerplaatsen van de gemeente. Mr. Bellens - u zou beter eerst het goedgekeurde reglement er op na lezen. Daarbij komt dat de bewoners van de Handelslei in tegenstelling tot deze van de Brugstraat WEL een bewonerskaart hebben. Dit is ook te merken aan het bord van de blauwe zone daar - eronder staat de vermelding 'uitgezonderd bewoners' - en wij van de Brugstraat vragen ons dan ook terecht af hoe het komt dat niet alle St.Jobbenaren gelijk zijn voor de wet.
In de Brugstraat zijn er ook nog vele bewoners ZONDER garage en deze mensen moeten hun auto elders kwijt kunnen. De mensen van de zijstraten van de Brugstraat zijn hiermee verwittigd. Het probleem wordt gewoon naar jullie straten verlegd !

Gepost door: E.M. | 27-03-13

Reageren op dit commentaar

Beste mensen,
Destijds was ik ook op de infovergadering aanwezig aangaande de Brugstraat.Dat hier de meningen over verdeeld waren heeft daar iedereen kunnen waarnemen.Parkeerplaatsen moeten er zijn voor de handelaren maar we mogen inderdaad de bewoners hierin ook niet vergeten.Toch ben ik van mening dat onze fractie een belangrijk punt heeft aangehaald in de gemeenteraad.De parkeerplaatsen kosten ontzettend veel geld en men moet nadenken over hoe Brecht zijn geld spendeert. Is het verantwoord om in een gemeente met de hoogste schuldenlast van al onze omringende gemeenten, nl ruim 1100 euro/inwoner,zoveel geld uit te geven voor slechts 43 parkeerplaatsen? Is strenge controle dan geen goedkoper alternatief? Een stukje verder lopen, of indien u een oprit/garage heeft, die ook gebruiken kan voor diegene die deze niet bezitten al een oplossing bieden.Op deze manier dragen we samen bij aan onze SAMENleving en kunnen we SAMEN onze financiele positie in Brecht nodig doen herstellen.Belastingen verhogen is in deze tijden van crisis nl.niet aan de orde!
Nog even een opmerking aan Dhr de Boever; wees aub objectief in uw selectie van de persberichten die u op deze blog plaatst.Als redacteur verwacht ik toch wat meer respect voor andere partijen, die ook tot de inwoners van Brecht behoren, waarvoor dank.
Joziena Slegers Fractieleidster N-VA Brecht

Gepost door: Joziena Slegers fractieleidster N-VA Brecht | 27-03-13

Beste Joziena,
Parkeerplaatsen moeten er niet enkel zijn voor de handelaren, maar voor iedere bewoner. Op het feit dat ze in de Handelslei wel een bewonerskaart hebben, rept u met geen woord. Waar zit hier het verschil met de mensen uit de Brugstraat ? Laat alle handelaren zelf voor hun parkeerplaatsen zorgen, net zoals de bewoners hun oprit zouden moeten gebruiken. Wij hebben hier een autorijschool met 3 auto's. Ofwel staan de auto's van de rijschool hier geparkeerd, ofwel zijn het de privé-auto's van de rij-instructeurs die er staan. Constant 3 parkeerplaatsen dus. Is het dan zo verwonderlijk dat de 'gewone burger' malcontent wordt ? De politiekers zouden eens wat meer onder het volk moeten komen, en niet alleen met de verkiezingen, ze zouden dan het ongenoegen van de mensen beter begrijpen. Maar je ziet ze enkel en alleen als het kiezing is. De rest van de 6 jaar zie of hoor je ze niet.

Gepost door: E.M. | 28-03-13

Reageren op dit commentaar

Mevr. Slegers

Om de parking in de Handelslei te kunnen aanleggen, keurde u vroeger als lid van de meerderheid wel de grondaankoop goed. Nu deze grond niet gebruiken zou pas verspilling zijn! Uw geheugen is kort, dat van mij niet. Wees a.u.b. consequent in uw handelen.

O.V.D.

Gepost door: O.V.D. | 08-04-13

Om de onduidelijkheden die in deze kwestie lijken te bestaan op te heffen, stelde de Vlaams Belangfractie tijdnes de GemeenteRaad van maart aan het College van B&S de vraag hoe dat nu zat met die "bewonerskaarten" in de Handelslei. Er werden in totaal 16 "bewonerskaarten" uitgereikt aan mensen woonachtig in de Handelslei. Het project werd volgens het bestuur echter niet volledig positief geëvalueerd en zal dus niet verdergezet worden. Parallel daarmee overweegt het bestuur niet om het systeem van bewonerskaarten uit te breiden naar de Brugstraat. Tot daar de feiten.
De aan te leggen parkings zijn inderdaad niet goedkoop maar het zijn wel infrastructuurwerken die een blijvende waarde hebben. Indien Brecht moet besparen dan kan dat beter gebeuren door geen 'foliekes' te doen: de voorziene aanschaf van 19 i-Phones bij voorbeeld: het duurste model van het duurste merk dat over twee jaar volledig gedemodeerd is. Dat noem ik pure geldverspilling en pronkerig gedrag: een smartphone (waar we op zich absoluut voor zijn) van 250-€ heeft quasi evenveel mogelijkheden als een i-Phone van om en bij de 700-€, waarvan de meeste begunstigden geen 50% van de mogelijkheden van het toestel benutten.
Maar ten gronde, de heraanleg van de Brugstraat is een complete mislukking (de vertraging in de uit voering niet te na gesproken) omdat het concept volledig verkeerd is. Het is niet door een tonnagebeperking tot 3,5t dat de as Handelslei, Brugstraat, Kerklei een aangename dorpsstraat zal worden. De enige manier om St Job een leefbare dorpsgemeenschap te garanderen is de aanleg van een parallelweg (voor een echte 'ring' is geen plaats meer) voor doorgaand verkeer. Op die manier kunnen Handelslei, Brugstraat en Kerklei aangelegd worden met voldoende parkeerplaatsen voor iedere categorie gebruikers. Dat is pas het échte smossen met het geld van de belastingbetaler: een cosmetische opsmukoperatie die fundamenteel niets verbetert aan de concrete situatie van de mensen en handelaars uit Handelslei-Brugstraat-Kerklei.
Patrick Van Assche
Fractieleider Vlaams Belang Brecht.

Gepost door: Patrick Van Assche | 02-04-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.