'Reeds in 2007 heeft men erkend dat het klimaat verandert onder invloed van de mens. Deze klimaatsverandering moet beperkt worden om de aarde leefbaar te houden. Tot nu toe hebben alle grote initiatieven gefaald. (o.a. Kyoto). Vandaar dat de provincie Antwerpen het initiatief heeft genomen om samen met zoveel mogelijk gemeenten als organisatie klimaatneutraal te zijn tegen 2020', zei schepen Luc Torfs (Groen)

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...