24-10-11

AkKOORd heeft nieuwe show

akkoord_koor_JPG_h380_JPG_568.jpgHet jongerenkoor AkKOORd werkt aan een nieuwe show. Zeventig jonge mensen werken er aan mee.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...

10:01 Gepost door De redactie in Activiteitenkalender | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Swing- en dansavond met Vlijt en Eendracht

DSCN1538_JPG_h380_JPG_568.jpgFanfare Vlijt en Eendracht organiseert 12 november een swing- en dansavond.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...

09:57 Gepost door De redactie in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Top 10 zoekopdrachten brechtsnieuws.be 24/10/1012 (15)

imagesCAA11VX1.jpg1-1 het-weer-in-brecht 15w

2-2 chitaat-van-de-dag 15w

3-3 aanpassing-kattenhoflaan 3w

4-5 verkaveling-leewerik 2w

5-4 buurtwinkel-bij-jose 3w

6-6 top-10-zoekopdrachten 5w

7-7 opening-nieuw-jeugdhuis 4w

8-N tweedehandsbeurs 1w

9-9 Nieuwe brandweervoorpost 2w

10-8 brugstraat-wordt-in-lente 3w

Bezoekers per Week 959

09:52 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-10-11

Windmolen

imagesCAEN5MX1.jpgOp 7 oktober 2004 werd op de rotonde (Heiken-Molenheiken-Dorpsstraat-Mallebaan) een beeld van Mia Missinne geplaatst en ingewijd. De gebeurtenis ging niet onopgemerkt voorbij, want het grasveld op deze rotonde was enkele uren vooraf versierd met 144 kleine speelgoedwindmolentjes, de inspiratiebron voor het beeld, waarmee de kunstenares de wedstrijd met het thema 'molen' gewonnen had.

Als u zich de molen die hier ooit stond nog herinnert, was u nog een kind toen die molen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door soldaten met vlammenwerpers in brand werd gestoken. Hij werd gebouwd in het begin van de 17 de eeuw, dus niet zo lang na de verwoesting van Brecht door de Spanjaarden in 1584. Er stond toen al een molen in het centrum van Brecht, de Akkerwindmolen. Het ging om een zgn. grafelijke banmolen: aan de toenmalige graven moest betaald worden om het graan te malen. Zij vroegen aan hun pachters, de molenaars, zeer hoge borgsommen, en verzekerden zich zo tegen de vele wanbetalers onder de klanten. Toch moeten de zaken letterlijk en figuurlijk goed gedraaid hebben, want de graven vonden dat er een tweede molen moest bijkomen, en wel hier op 't Heiken. Deze werd in de volksmond 'den nieuwen molen' genoemd. Die benaming werd zelfs nog door de laatste molenaarsgeneratie, de familie Meeusen, als firmanaam op hun huisgevel geschilderd. Na het overlijden van vader Meeusen in 1925 zetten zijn 3 zonen eerst de zaak voort, maar een van hen begon niet lang daarna de mechanische maalderij 'Meesdijk' aan brug 11. Het einde van het windmolentijdperk in Brecht was ingeluid...

Maar nu staat hier dus terug een 'nieuwen molen', zij het van een iets ander model. Het kunstwerk werd uitgevoerd door de Brechtse Firma Doms in inox, het is een zestal meter hoog en weegt ongeveer 800 kg.

molen_rondpunt.jpg

18:12 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mudaeus

imagesCAEN5MX1.jpgVoor het voormalige gemeentehuis op de Gemeenteplaats in Brecht kijkt een stenen Mudaeus op de voorbijgangers neer. Omstreeks 1850 richtte het provinciebestuur, in een opwelling van patriottisme, een oproep tot de gemeentebesturen om een bijdrage te leveren door het oprichten van gedenkstenen voor belangrijke plaatselijke, historische figuren. Het toenmalige gemeentebestuur koos ervoor een standbeeld op te richten van Gabriël Mudaeus. Mudaeus is één van de vier groten uit de periode van het Brechtse humanisme in de 16de eeuw en wordt geroemd als de stichter van de Belgische school voor rechtswetenschappen. Zijn standbeeld werd uitgehouwen door J. Ducaju en werd plechtig ingehuldigd op 10 september 1865. Bij deze gelegenheid speelde de muziekmaatschappij "Vlijt en Eendracht", welke nog steeds bestaat, haar eerste tonen en zong men de Mudaeuscantate. Deze is getoonzet door Grégoir en de tekst is van Frans Willems. Iedereen zong uit volle borst mee.

450ste verjaardag overlijden van Mudaeus
Op 5 september 2010 zou de 450ste verjaardag van het overlijden van Mudaeus gevierd worden.Voor de herinrichting van het plein moest het Mudaeusbeeld enkele meters verzet worden. Bij de verplaatsing is het beeld ten val gekomen waardoor het volledig gerestaureerd moet worden. Omdat het beeld niet hersteld zal zijn tegen de vooropgestelde datum, zal de viering uitgesteld worden tot begin april 2011. 

Aangezien het oud gemeentehuis opnieuw een ceremoniele functie krijgt, moet het Mudaeusbeeld enkele meters verplaatst worden zodat er meer plaats komt tussen het standbeeld en het oud gemeentehuis. Het monument van de rechtsgeleerde kan na zijn val volledig hersteld worden, al zal dit wel heel wat tijd in beslag nemen. Hierdoor wordt de geplande viering uitgesteld naar begin april 2011. Dan zal de 450ste verjaardag van Mudaeus' overlijden gevierd worden met een academische zitting, een tentoonstelling met bijhorende catalogus en een historische wandeling. Dit zal gecombineerd worden met de opening van het gerenoveerde oud gemeentehuis.

Mudaeus7kopie.gif

18:09 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Lessius

imagesCAEN5MX1.jpgSchijnbaar rustend tegen de kerkmuur van Brecht en kijkend naar zijn geboortehuis enkele honderden meters verder in de straat die zijn naam draagt, staat het standbeeld van Leonardus Lessius. Het werd gemaakt door Simon Goossens en werd er in 1956 geplaatst door het gemeentebestuur als teken van erkentelijkheid tegenover zijn beroemdste humanist uit de 16de/17de eeuw.

Heden ten dage klinkt zijn naam nog in "De Lessius-groep" een niet onbelangrijke groep in het bank- en beleggingswezen en in "De Lessius-hogeschool" in Antwerpen waar toekomstige economisten, bedrijfsleiders, vertalers en tolken worden opgeleid.

Lessius.jpg

18:05 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hulde aan onze steenbewerkers

imagesCAEN5MX1.jpg

In 2003 werd het monument "Hulde aan onze steenbewerkers" officieel onthuld. Voor het ontwerp met als onderwerp "de baksteennijverheid in onze gemeente" werd een wedstrijd uitgeschreven. Het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp van Koenraad van Hollenberghe uit Sint-Job-in-'t-Goor weerhouden. Het monument weegt in totaal 3,2 ton en vervaardigd uit metaalplaat (korte staal) en metselwerk. De bedoeling van dit monument is om een blijvende hulde te brengen aan de steenbewerkers van onze gemeente welke in de baksteenindustrie hebben gewerkt en nog steeds werken. Het monument staat op de rotonde (Eester-Kerkstraat-Houtstraat-Bevrijdingsstraat) in Sint-Lenaarts.

Close_up_2.jpg

 

18:02 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Bosuil

imagesCAEN5MX1.jpgDe bijnaam van de inwoners van Sint-Job-in-'t-Goor, de Bosuilen, is vereeuwigd in een monument. Het kunstwerk kreeg een plaats in de inkomhal van het administratief centrum in de Kerklei 2.

Op initiatief van Pierre Franck en Toerisme Brecht werd het hout van de "Dikke beuk" die vroeger in de Brechtse Heide stond in veiligheid gebracht. Willy Steurs heeft, in samenwerking met de enthousiaste jongeren van leefgroep 22 van het O.C. Clara Fey, het hout omgevormd tot een heus monument. Het monument kreeg de naam "Bosuil". De Bosuilen is de bijnaam voor de inwoners van Sint-Job-in-'t-Goor. Het kunstwerk kwam mede tot stand met de steun van het gemeentebestuur van Brecht. Het monument is op 25 april 2010 ingehuldigd.

dikke_beuk2.jpg

17:59 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het Goed van Brecht

imagesCAEN5MX1.jpgIn de volksmond is deze site beter bekend als "De Waterhoeve". Aan de rand van het dorpscentrum, richting Sint-Lenaarts, ligt De Waterhoeve. Zij ontstond reeds in de 13de eeuw. Toen werd deze hoeve bewoond door de heren van Brecht, bastaardzonen van de hertogen van Brabant. De versterkte hoeve is geheel omgeven door water. Achteraan het goed is er een "motte". Dit is een eilandje dat met een smalle strook in verbinding staat met de rest van het goed en dat als laatste verdediging diende tegen indringers. De hoeve werd in 1992 geheel heropgebouwd.Tegenwoordig bestaat het Goed van Brecht uit een omgrachte 18de eeuwse hoeve met woonhuis, bakhuis (1773), schuur, recente bijstal met afdak en waterput.

Waterhoeve.jpg

17:57 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vraeghoeve

imagesCAEN5MX1.jpgDe Vraeghoeve is gelegen in het natuurgebied "De vraegheide", tegen de grens Brecht-Schilde. De eerste hoeve werd gebouwd in 1168. Volgens de overlevering werden in de schuur van de hoeve "sluikmissen" gedaan tijdens de Franse bezetting. De oorspronkelijke hoeve werd door brand verwoest in 1885. Na deze brand werd ze geheel heropgebouwd.

vraeghoeve.jpg

17:54 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rinckvenhoeve

imagesCAEN5MX1.jpgOp de Rinckvenhoeve woont één van de laatste boeren van Sint-Job-in-‘t-Goor. De mooie hoeve is in een prachtige omgeving gelegen, naast het golfterrein. Het terrein tussen deze hoeve en het Kristus Koning Instituut was vroeger een vliegveld. Baron Pierre de Caters stichtte hier, net voor de Eerste Wereldoorlog, de eerste vliegschool in België. De Rinckvenhoeve was toen een hotel-restaurant.

Rinckvenhoeve.jpg

17:52 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kapelhoeve

imagesCAEN5MX1.jpgDe kern van deze hoeve werd gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw. Vroeger was de hoeve een tehuis voor verlaten kinderen. De nonnetjes die dit tehuis beheerden, lieten de stal ombouwen tot een kapel. Tot 1930 werd de kapel nog gebruikt. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw aangekocht door de Vlaamse schrijver Valère Depauw. Deze overleed op 2 augustus 1994. De huidige bewoner is zijn zoon, de advocaat Ben Depauw. De vier mooie glasramen zijn afkomstig uit een kapel in Izenberge in West-Vlaanderen.

Kapelhoeve.jpg

17:49 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hoeve Broeigans

imagesCAEN5MX1.jpgDe Broeigans, gelegen op de Locht tegenover de Sint-Theobalduskapel, was oorspronkelijk een herberg langs de oude baan van Antwerpen naar Hoogstraten en Tilburg. In de archiefstukken wordt het huis ook vermeld als "De Gans" of "De Broetgans". De oudst gevonden vermelding gaat terug tot in 1532, wanneer "De Gans" als onderpand diende voor een erfrente. Aan het einde van de 16e en in het begin van de 17e eeuw was de herberg een druk bezochte pleisterplaats voor door Brecht trekkende militairen. Ca. 1670 bestond het complex uit een huis, stallingen, schuur, hof en dries, en een brouwerij met een brouwketel, kuip, koelbak en een brandewijnfornuis. De huidige gebouwen dateren uit de 17e en de 19e eeuw en zijn nog bijna geheel intact gebleven.

Broeiganshoeve.jpg

17:48 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sint-Willebrorduskerk

imagesCAEN5MX1.jpgIn 1988 was het 100 jaar geleden, dat Overbroek als zelfstandige parochie werd erkend. De parochie en de kerk uit 1891, zijn toegewijd aan de H. Willibrordus. De verering voor deze heilige in Overbroek is zeer oud. In geschriften over een vroegere kapel, werd 1414 als oudste datum teruggevonden. De huidige kerk heeft een mooi, licht interieur en is in neogotische stijl gebouwd.

St-WillebrordusKerk.jpgSt-TheobaldusKapel2.jpg

17:44 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sint-Theobalduskapel

imagesCAEN5MX1.jpgHet kapelletje op de Locht dateert in zijn huidige vorm van 1610. De eerste kapel stond er al in 1436. Het gotische gebouwtje werd door de eeuwen heen als bidplaats gebruikt. Tot enkele tientallen jaren geleden zorgden steeds 2 kerkmeesters voor de diensten en het onderhoud. De laatste restauratie dateert van 1981-1983. De bevolking kwam naar deze kapel om er gezegend water te halen tegen de kinkhoest. Sommige beweren echter dat de oorspronkelijke Theobaldusput onder de hoeve "De Broeigans" zou liggen.

St-TheobaldusKapel.jpgSt-TheobaldusKapel2.jpg

17:42 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sint-Michielskerk

imagesCAEN5MX1.jpgIn het centrum van Brecht staat de statige Sint-Michielskerk. Deze is opgetrokken in Brabantse laatgotiek. Kenmerkend voor deze stijl is het verhoogde koor. De kerk dateert uit 1486. In het mooie interieur zijn er enkele kopijen van werken van Rubens te bewonderen. Ook het 16de eeuwse zijaltaar, gewijd aan Sint-Joris, is een mooi kunstwerk. Aan de achterzijde van de kerk kan u rustig verpozen op het mooi aangelegde Schooldriesplein.

St_Michiel_Kerk.jpgSt_Michiel_Kerk2.jpg

17:39 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sint-Leonarduskerk

imagesCAEN5MX1.jpgIn Sint-Lenaarts staat de Sint-Leonarduskerk. Vanwege haar omvang wordt ze ook wel "Kathedraal van de Heide" genoemd. Deze in baksteen en witte zandsteen opgetrokken kerk was vroeger een druk bezocht bedevaartsoord. Ze lag op de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela in Spanje. De binnenruimte is stemmig en bezit verscheidene kunstschatten. Van groot kunsthistorisch belang zijn twee glasramen uit de Renaissanceperiode: "Sint-Leonardus" en de "Verrijzenis van Christus". In een relikwiekast wordt een vingerkootje van de Heilige Leonardus bewaard. Met Pinkstermaandag gaat er reeds sinds 1495 een prachtige processie door het centrum van Sint-Lenaarts.

St-LeonardusKerk.jpgSt-LeonardusKerk2.jpg

17:36 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Onze-lieve-Vrouw-van-Lourdes (Lochtenberg)

imagesCAEN5MX1.jpgOLVvanLourdeskerk.jpgOLVvanLourdeskerk2.jpg

17:34 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

imagesCAEN5MX1.jpgDe laatgotische kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën werd opgericht in 1642, op de plaats waar ook vroeger al een kapel had gestaan.

KapelOLV7Ween.jpgKapelOLV7Ween2.jpg

17:31 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

H. Man Jobkerk

imagesCAEN5MX1.jpgHet huidige kerkgebouw werd voltrokken in 1528 in laatgotische stijl. Op het einde van de 16de eeuw, tijdens de 80-jarige oorlog, had de kerk veel te lijden van verwoestingen en plunderingen. In 1611 en 1635 werd de kerk leeggeroofd. Ook de Tweede Wereldoorlog eiste zijn tol. De huidige, moderne toren, dateert van 1948. De kerk bevat enkele mooie altaren uit de eerste helft van de 17de eeuw en het einde van de 18de eeuw.

HManJobKerk.jpgHManJobKerk2.jpg

17:29 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Abdij O.L.V. Nazareth

imagesCAEN5MX1.jpgHet trappistinnenklooster heet officieel de Abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth en ligt op het grondgebied van Brecht. De verre oorsprong van deze abdij situeert zich in Lier. Ze werd daar in 1236 gesticht, maar in 1797 tijdens de Franse Revolutie opgeheven. Het huidige stemmige gebouw in neoromaanse stijl dateert van 1950 en kwam tot stand dankzij de hulp van de paters Trappisten uit Westmalle. De zusters van de orde der Cisterciënzerinnen houden zich vooral bezig met handenarbeid. Zevenmaal per dag wordt de stilte in het klooster verbroken door klokkengelui dat oproept tot gebed. Aan de abdij is een winkeltje waar zelfgemaakte producten verkocht worden: shampoo, badschuim, detergenten, natuurlijke toiletzepen, kaarsen, postkaarten, boeken,

Trapistennenabdijkopie.gifhttp://www.abdijnazareth.be/

17:22 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verbrand Hof

imagesCAEN5MX1.jpgHet Hof van Pulle, later het "Verbrand Hof" genoemd, was oorspronkelijk een versterkte middeleeuwse hoeve met slotgracht. Zij werd reeds in de 14de eeuw door de adelijke familie van Pulle gebouwd. In de 1470 werd deze hoeve gekocht door de familie vander Noot. Jonker Jan vander Noot werd hier geboren. Tijdens de 80-jarige oorlog brandt de hoeve volledig af en wordt later heropgebouwd. De huidige gebouwen dateren uit de jaren 80 van vorige eeuw.

Verbrand_Hof.jpg

17:14 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kristus Koning Instituut

imagesCAEN5MX1.jpgIn Sint-Job-in-'t-Goor trekt het Kristus Koning Instituut de aandacht. Deze school omvat enkele architectonische hoogstandjes. De lagere school is gebouwd rond een overdekte speelplaats. Het glazen dak met zijn draagwerk is uniek. Hier is ook de kinderboerderij 'Kibboeki' gevestigd. Kristus_Koning.jpgKristus_Koning_2.jpg

 

17:13 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kempisch museum

imagesCAEN5MX1.jpgHet Kempisch Museum te Brecht is een privé-museum dat beheerd wordt door de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Brecht en omstreken v.z.w. Het museum werd gesticht in 1905 en is daarmee het op één na oudste museum van de Kempen. Sinds de jaren dertig vond het museum een onderkomen in het huidige gebouw. Een bezoek aan het Kempisch Museum begint reeds buiten, vóór het museum ziet u de resten van de schepenbank en de kaak, getuigen van de rechterlijke macht, die vroeger in Brecht werd uitgeoefend. In het museum zelf krijgt u een beeld van de manier van leven en werken van onze Kempense voorouders. Ook de volksdevotie en het belangrijke gildenleven komen aan bod.Kempisch_museum.jpg

17:08 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kasteel De Eester

imagesCAEN5MX1.jpgHet kasteel "De Eester" staat in een parkachtige omgeving aan de baan van Sint-Lenaarts naar Hoogstraten. Het is een mooi voorbeeld van Vlaamse neorenaissance en dateert uit 1890. Het domein omvat enkele stukken bos, weiden en een kasteelvijver. De bouwheer was de baron de Neve de Merendré. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de toren gebruikt als uitkijkpost. De Duitsers richtten het gebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog in als noodhospitaal. De huidige bewoners, de familie Buelens, verwierven het kasteel in de jaren 20. Kasteel_Den_Eester.jpg

17:04 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Historische molen brandt uit

imagesCAEN5MX1.jpgEen bijzonder hevige brand heeft op dinsdag 15 juni 2010 de historische Stenen Molen van Brecht in de as gelegd. De molen werd gebouwd in 1842 en is eigendom van notaris Luc Rochtus uit Antwerpen.

Voor het toerisme in de gemeente is de brand een klap. Elke zondag werkte de molen en werd er graan gemalen. Daarnaast was er een horecazaak gevestigd, waarmee we samenwerkten. De Stenen Molen maakte deel uit van onze gastronomische huifkartochten. Het is ook een zware slag voor het molenerfgoed in Vlaanderen.

De Stenen Molen werd gebouwd in 1842. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij zwaar beschadigd en het duurde tot 1960 voor het gebouw een nieuwe bestemming kreeg als discotheek 'Bounke-Bounke'. In 1997 kwam het intussen beschermde monument in handen van notaris Luc Rochtus. Hij liet het gebouw volledig renoveren en zocht er een huurder voor. Sinds de huidige uitbaters erin zaten, was brasserie De Stenen Molen een bloeiende zaak. Extra bijzonder was dat de molen geregeld nog gebruikt werd. Op de bovenverdieping werd pas geleden nog een grote graanvoorraad ingeslagen. De Stenen Molen was daarmee één van de laatste drie overgebleven kettingkruiers in heel Vlaanderen en de enige in de provincie Antwerpen.de_stenen_molen_brand.gif

17:02 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Locht

imagesCAEN5MX1.jpgHet gehucht De Locht is wellicht de oudste nederzetting van Brecht. Hier bevindt zich de kapel van "de Locht", toegewijd aan de H. Theobaldus. Het bouwjaar werd aangebracht op de voorgevel van het kerkje. In 1983 werd het geheel mooi gerestaureerd. Tegenover de kapel bemerken we de hoeve "De Broeigans", eertijds een gekende afspanning langs de eeuwenoude Tilburgbaan.de_locht.jpg

17:00 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Damhof

imagesCAEN5MX1.jpgDeze riante woning is misschien wel het mooiste herenhuis van Brecht. Het gebouw is opgetrokken in Neo-rococo stijl. Het dateert van eind 19de eeuw en is gelegen recht tegenover de Waterhoeve. De laatste bewoner was notaris van Olmen. Na een aantal jaren van leegstand werd het eind jaren tachtig schitterend gerestaureerd door de huidige eigenaar, een diamantair uit Libanon.Damhof.jpg

16:58 Gepost door De redactie in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Evenementen Brecht

imagesCA1W2AIB.jpgWekelijkse markt in Sint-Job-in-'t-Goor op woensdag van 14 uur tot 17 uur, plein Kattenhoflaan en Brugstraat

Wekelijkse markt in Sint-Lenaarts op donderdag van 8 uur tot 12.30 uur, Kerkstraat

Paasmaandag: jaarmarkt en kermis in Brecht, opening Kempisch Museum, opendeur Sint-Jorisgilde

1ste zondag na 10 mei: kermis en jaarmarkt in Sint-Job-in-'t-Goor

Pinkstermaandag: Leonardusprocessie (sinds 1495) en jaarmarkt in Sint-Lenaarts

Elke maandagavond in juli: Parkhappening in het gemeentepark van Brecht.

Eerste vrijdag na 25 juli: avondmarkt in de Dorpsstraat in Sint-Lenaarts 

Laatste zondag van augustus: Fietshappening De Schakel

2de zondag van september: Open Monumentendag

2de zondag van september: braderij in de Handelslei-Brugstraat in Sint-Job-in-'t-Goor

30 oktober 2011: Middeleeuws spektakel BRECHT IN 'T ECHT

16:36 Gepost door De redactie in Activiteitenkalender | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het Weer in Brecht

imagesCAPON8WC.jpgMeteoServices verwacht voor vandaag in de ochtend wat nevel, maar het is wel overal droog. Na het optrekken van de nevel krijgen we op de meeste plaatsen de zon te zien. Er zijn weliswaar ook enkele wolkenvelden en vooral in het westen van het land kunnen deze wolkenvelden soms dominant aanwezig zijn. Het kwik klimt na een koude ochtend in de namiddag naar waarden in de buurt van 12 graden. Er staat een overwegend zwakke tot hooguit matige wind uit zuid-zuidwest. Vannacht blijft het droog en het wordt licht bewolkt tot vrijwel helder. Door het ontbreken van lage wolkenvelden gaat het dan ook alweer flink afkoelen. Tegen de ochtend liggen de minima in Vlaanderen rond 2 graden, boven de zandgronden van de Kempen zelfs in de buurt van het vriespunt. Aan de grond gaat het overal licht vriezen. De wind uit het zuiden luwt en wordt zwak tot zeer zwak.             

08:26 Gepost door De redactie in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |