08-04-13

Vlaams Belang wil dat oude afrit wordt heropend

E19_Brecht_005_jpg_h380.jpgTijdens de gemeenteraad van donderdag 11 april legt de fractie van Vlaams Belang een voorstel op tafel om de oude afrit van de E19 open te houden tot de laatste fase van de ring rond Brecht is verwezenlijkt.

'De opening van de ovonde en het nieuw op/afritcomplex heeft in eerste instantie voor méér overlast dan soelaas gezorgd. Méér file in plaats van minder; auto’s die over voetpaden hun weg zochten; vrachtwagens die niet gedraaid of gekeerd raakten; sluipverkeer', zegt Patrick Van Assche namens Vlaams Belang Brecht.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...

18:56 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-03-13

‘Op de koffie bij N-VA Brecht’

images.jpg

N-VA Brecht zal wederom op paasmaandag met een duidelijke stand aanwezig zijn op de paasmarkt in Brecht.

Dit jaar wordt iedereen uitgenodigd en getrakteerd op een gratis koffie of warme wijn met versnapering en overgoten met een vlotte babbel.

‘Wij vinden het belangrijk om, als politieke vertegenwoordigers van onze inwoners, aanwezig te zijn op de paasmarkt. Niet alleen in tijden van lokale verkiezingen is het belangrijk om te luisteren naar onze inwoners, voor ons blijft dit altijd een topprioriteit. Op deze markt krijgt de bevolking de kans om kennis te maken met de huidige mandatarissen van N-VA Brecht en vormen wij het aanspreekpunt voor vragen. Wij voeren politiek voor en door medezeggenschap van al onze inwoners.’ aldus voorzitter Bruno Bellens en fractieleidster Joziena Slegers.

Iedereen van harte welkom tussen 8.00 en 13.00 uur aan het schoolplein in Brecht!

16:02 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-03-13

Werken in Brugstraat ergernis in Sint Job

19:18 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

18-03-13

N-VA Brecht kiest bestuur

Fietstocht_7_10_2012_(5)_JPG_h380.jpgDe leden van N-VA Brecht werden uitgenodigd om een nieuw bestuur te kiezen. Bruno Bellens werd met een grote meerderheid herkozen als voorzitter.

'ls aftredend voorzitter moest ik 2/3 van de stemmen halen. Door dit resultaat bevestigen de leden dat ons werk van het laatste jaar geapprecieerd wordt. Ik zal me daarom ook de volgende jaren voor 100% inzetten voor deze N-VA afdeling en, vooral, voor de inwoners van Brecht', zegt Bruno Bellens.

Bestuur

Julien Calander werd verkozen als ondervoorzitter en daarnaast werden nog volgende N-VA leden met een meerderheid van de stemmen verkozen als bestuurslid: Jos Bennenbroek, Roger Hertogs, Luc Swinnen, Kelly Van Looy en Hans Verbeeck.
Als N-VA gemeenteraardslid en OCMW- raadslid maken volgende leden automatisch deel uit van het N-VA bestuur: Sven Deckers, Kris Geysen, Rudi Matthé, Mieke Michiels, Eline Peeters, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Sven Vandeneijnde, Ben Van Riel en Ingrid Van Tichelt.

Intussen vonden ook de verkiezingen voor het kernbestuur plaats. Naast Bruno Bellens (voorzitter) en Julien Calander (ondervoorzitter) maken hier ook volgende personen deel van uit: Kelly Van Looy (secretaris), Jos Bennenbroek (penningmeester), Joziena Slegers (ledenverantwoordelijk), Sven Deckers (verantwoordelijke jongerenwerking), Ben Van Riel (verantwoordelijke evenementen) en Hans Verbeeck (communicatie- en websiteverantwoordelijke).

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...

18:49 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-03-13

N-VA vindt twee parkings geldverspilling

images.jpg

N-VA interpelleerde tijdens de Brechtse gemeenteraad over de aanleg van twee bijkomende parkeerzones in Sint-Job.

De ene parking komt op de achterliggende gronden in de Handelslei, de andere verschijnt aan het kruispunt Kattenhoflaan-Zandstraat. Samen zorgen ze voor 43 plaatsen.

Bruno Bellens (N-VA) meende dat er genoeg parkeerplaatsen zijn in Sint-job en vond de investering van 340.000 euro weggegooid geld.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Daan De Veuster (CD&V) zag het helemaal anders en antwoordde dat er momenteel eigenlijk een tekort is aan parkeergelegenheid.

"Zeker in de Handelslei, waar veel winkels zijn. Ook in de Zandstraat doen we een inhaalbeweging, want aan de brandweerkazerne mogen, wegens veiligheidsredenen, geen auto's staan. Samen met het aanleggen van een nieuwe parking zorgen we er voor een veiliger kruispunt.

De werkelijke kostprijs zal meer dan 100.000 euro lager liggen dan oorspronkelijk geraamd."

Schepen van Openbare Werken Peter Schrijvers (Open Vld) voegde eraan toe dat de bewoners van de 37 nieuw gebouwde serviceflats in de Zandstraat naar meer parkeerplaatsen vroegen. Raadslid Karina De Hoog (Vlaams Belang), woont zelf in de Handelslei en trad de meerderheid bij. "Er is daar te weinig parkeerruimte", stelde zij.

11:48 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

10-02-13

verkiezing van nieuw sp.a bestuur afdeling brecht

naamloos.png

8 februari is er verkiezing geweest van nieuw sp.a bestuur afdeling brecht walter van puymbroek blijft voorzitter als ondervoorzitter werd verkozen antonissen eddy nadien werd receptie aangeboden aan aanwezigen met hapje en drankje en gezellig bijgepraat.

13:29 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-01-13

Annemie Van Dyck wordt eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter

2 - annemie vd.JPGVoor het eerst in de geschiedenis van Brecht wordt met Annemie Van Dyck (CD&V) een vrouw voorzitter van het OCMW. Zij vervangt Ludo Kerstens (Open Vld), die uit de politiek stapt.
De installatievergadering van de Brechtse gemeenteraad werd geleid door burgemeester Luc Aerts (CD&V), die zijn mandaat in die functie verlengt en ook voorzitter van de gemeenteraad blijft. Hij hoopt op een goede samenwerking over de partijgrenzen heen.
Als schepenen legden de eed af: Daan De Veuster (CD&V, eerste schepen), Kris Kenis (CD&V, derde schepen), Peter Schrijvers (Open Vld, vierde schepen), Walter Van Puymbroeck (sp.a, vijfde schepen) en Luc Torfs (Groen, zesde schepen). Tweede schepen Maria Vochten (CD&V) kon wegens medische redenen niet aanwezig zijn. Zij zal de eed afleggen op de volgende gemeenteraadszitting.
De overige 'gewone' gemeenteraadsleden zijn: Els De Groof (Open Vld), Joziena Slegers, Kris Geysen, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ingrid Van Tichelt, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde (allen N-VA), Patrick Van Assche, Christel Van Ackeleyen, Karina de Hoog (allen Vlaams Belang), Jos Matheeussen, Leo Nicolaï, Marcel Van Dyck, Martine Bresseleers, Cecilia Dierckx en Karen Van Looveren (CD&V).
De volgende leden maken deel uit van de OCMW-raad: Jos Dignef (Open Vld), Lieke Bennenbroek, Remi Verbeeck, Monika Eijzermans, Dennis De Bruyn (allen N-VA), Freddy Van Riet (Vlaams Belang), Annemie Van Dyck, Marcel Van Dyck, Cecilia Dierckx, Roel Van Hoeck en Filip Gilbergen (allen CD&V).
Annemie Van Dyck neemt ontslag uit de gemeenteraad en zal als OCMW-voorzitter worden toegevoegd aan het college. In haar plaats wordt partijgenote Tatiana Vandekeere gemeenteraadslid. Ook Cecilia Dierckx en Marcel Van Dyck gaan alleen als OCMW-raadslid zetelen, waardoor Vic Meeusen en Leen Smouts volgende vergadering in de gemeenteraad komen.
In de politieraad van de zone Voorkempen mag Brecht zes raadsleden afvaardigen: Bruno Bellens, Sven Deckers, Joziena Slegers (allen N-VA), Leo Nicolaï, Karen Van Looveren en Tatiana Vandekeere (allen CD&V).
In een wederwoord betreurde Joziena Slegers dat haar partij geen deel uitmaakt van de meerderheid, maar wees erop dat N-VA constructief oppositie zal voeren in het belang van de bevolking. Zij pleitte voor een zuinig beleid in deze financieel beleid.
JAN VORSSELMANS

http://www.gva.be/regio-antwerpen-noord/brecht/annemie-va...

15:30 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-12-12

Burgervaders uit Noordekempen leggen eed af

1 - luc aerts.JPGIn het Antwerpse provinciehuis legden alweer heel wat nieuw verkozen burgemeesters de eed af, bij gouverneur Cathy Berx. Vandaag waren er in de eerste plaats de nieuwe burgervaders uit de Antwerpse noorderkempen op het appel. Met enkele vertrouwde gezichten, en ook opvallende nieuwkomers zoals in Stabroek en Wuustwezel.

 

20:10 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brechtenaar Kris Geysen (N-VA) wordt voorzitter van de provincieraad

imagesCAX1FVLR.jpgVandaag vrijdag 7 december om 14.30 uur vindt in het Antwerpse provinciehuis de eedaflegging plaats van de nieuwe provincieraad. Ook de provincieraadsvoorzitter en de gedeputeerden worden aangesteld.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft de Antwerpse provincieraadsverkiezingen geldig verklaard. Hiermee is alles in orde voor de installatie van de nieuwe provincieraad. 72 verkozenen zullen morgen de eed afleggen. Dit zijn er 12 minder dan 6 jaar geleden toen de raad nog bestond uit 84 raadsleden. 70% of 51 personen zullen voor het eerst zetelen in het halfrond. Slechts 21 raadsleden zetten hun mandaat van de voorbije jaren verder. Frank Geudens (sp.a) is het raadslid met de meeste ervaring. Hij zetelt al 30 jaar in de Antwerpse provincieraad.

40% vrouwen

De raad bestaat uit 60 % mannen en 40 % vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 46 jaar. Het jongste raadslid Arbib Abdelkarim (sp.a) is 20 jaar en woonachtig in Berchem. Het oudste raadslid is Jan Zander (Vlaams Belang). Hij is 68 jaar en woont in Nijlen. Naar beroepen zijn er zowel ondernemers, leerkrachten, laborante, bouwkundig ingenieur, maatschappelijk werker, advocaat als gepensioneerden en studenten. De raadsleden zijn zoals wettelijk voorgeschreven afkomstig uit de 7 kiesdistricten en dit in verhouding met het aantal inwoners. Het mandaat van provincieraadslid kan niet gecombineerd worden met een mandaat in de Kamer en Senaat, net zomin als met een mandaat in het Vlaams of het Europees parlement. Dit is anders dan bij de gemeenteraadsleden waarbij deze combinatie wel mogelijk is. 10 personen hebben daarom hun mandaat niet opgenomen. Ook 2 anderen hebben beslist om hun mandaat door te geven aan een opvolger.

Verdeling politieke partijen

In de Antwerpse provincieraad zullen 7 politieke partijen vertegenwoordigd zijn. CD&V: 13 raadsleden, Groen: 6 raadsleden, N-VA 27 raadsleden, Open vld: 7 raadsleden, PVDA+ 2 raadsleden, sp.a: 10 raadsleden en Vlaams Belang: 7 raadsleden.

Coalitie

De partijen N-VA, CD&V en sp.a vormen de coalitie. Als eerste gedeputeerde dragen ze Luk Lemmens (N-VA , Antwerpen) voor. De tweede N-VA-gedeputeerde is Bruno Peeters (N-VA, Oud-Turnhout). Voor CD&V nemen Ludwig Caluwé (Essen) en zetelend gedeputeerde Peter Bellens (Herentals) een mandaat op. Voor sp.a blijven Inga Verhaert (Kalmthout) en Rik Röttger (Boom) gedeputeerde. Het voorzitterschap van de provincieraad wordt opgenomen door de N-VA die hiervoor Kris Geysen (Brecht) aanduidde.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...

19:42 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-10-12

Groen levert de schepen in de nieuwe Brechtse coalitie

Luc_Torfs_foto_jpg_h380.jpgLuc Torfs wordt voor Groen de schepen van de nieuwe coalitie.

Na 6 jaar afwezigheid in de Brechtse gemeenteraad, werd Luc Torfs, lijsttrekker, verkozen.
'Dit resultaat kwam er enkel dankzij de kiezers en het harde werk van de Brechtse Groenen. Na constructieve gesprekken met CD&V, SP.A en Open-VLD besloot Groen haar verantwoordelijkheid te nemen en mee te stappen in een coalitie met deze partners', deelt Groen mee.

Constructief

'Als Groen hebben we in het verleden steeds op een constructieve manier oppositie gevoerd en deze houding willen we ook bewaren in de meerderheid. Groen wil op een positieve wijze aan politiek doen en samen met CD&V, SP.A en Open-Vld er voor zorgen dat Brecht ook in de toekomst een leefbare gemeente blijft.'

Samen met het kersvers verkozen provincieraadslid Karin Van Hoffelen, wil Luc Torfs er voor zorgen dat Brecht op elk niveau de aandacht krijgt die het verdient.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...

10:21 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-12

dankwoord van onze burgemeester

1 - luc aerts.JPGHierbij dank ik zeer uitdrukkelijk alle mensen die op zondag 14 oktober kozen voor CD&V-CDB en in het bijzonder de zeer grote groep van 3180 inwoners, die mij een voorkeurstem gaven. Samen gaan we onze gemeente verder uitbouwen tot een plaats, waar het voor iedereen aangenaam wonen is.
Luc Aerts

18:06 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-10-12

Dit mag u verwachten van uw burgemeester

burgemeester.jpgCoalitie: CD&V, sp.a, Open Vld, Groen | Burgemeester Luc Aerts (CD&V)

Tot de prioriteiten behoort de ontwikkeling van recreatiedomein De Merel. “We bestuderen de mogelijkheden”, zegt Luc Aerts. “Bedoeling is om er een mooie zone te creëren voor sport en ontspanning. De tennisterreinen worden uitgebreid en er komen nog sportterreinen bij."

"Er wordt ook gedacht aan fiets- en wandelmogelijkheden, de aanleg van een brug over de Schotense Vaart voor de zwakke weggebruikers. Het idee van een zwembad laten we varen wegens te duur.” Daarnaast staan er een rioleringsproject in Brecht-Zuid, de afwerking van de ring en het bouwrijp maken van een industriezone op stapel.

http://www.gva.be/regio-antwerpen-noord/brecht/verkiezing...

18:27 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-10-12

CD&V negeert winnaar N-VA

1 - luc aerts.JPGDe nieuwe coalitie in Brecht is er een van CD&V, Open VLD, Groen en SP.A. Winnaar N-VA werd niet bij de onderhandelingen betrokken.

Zowel CD&V als N-VA behaalden 11 zetels. N-VA hoopte op een monstercoalitie, maar die kwam niet tot stand. CD&V-burgemeester Aerts wilde zijn vorige coalitiepartners Open VLD en SP.A niet in de steek laten. SP.A hield wel maar 1 zetel over en ook Open VLD scoort niet goed met 2 zitjes. Vlaams Belang verliest 5 van de 8 zetels. Bruno Bellens (N-VA) reageerde enorm ontgoocheld. ‘Er wordt geen rekening gehouden met de wens van de kiezer’, klonk het. Burgemeester Aerts zag dat anders: ‘Uit mijn persoonlijke score leid ik af dat de Brechtenaar ons beleid wil voortgezet zien’.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DM...

 

20:29 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

15-10-12

Hier zijn de verkozenen: ...

imagesCAS0YJF2.jpgLuc Aerts CD&V-CDB 3180

Daan De Veuster CD&V-CDB 1595

Joziena Slegers N-VA 1373

Maria Vochten CD&V-CDB 1113

Annemie Van Dyck CD&V-CDB 940

Kris Kenis CD&V-CDB 855

Kris Geysen N-VA 646

Patrick Van Assche VLAAMS BELANG 617

Jos Matheeussen CD&V-CDB 556

Bart Van De Mierop N-VA 539

Leo Nicolaï CD&V-CDB 533

Marcel Van Dyck CD&V-CDB 468

Martine Bresseleers CD&V-CDB 463

Cecilia Dierckx CD&V-CDB 456

Miranda Crynen CD&V-CDB 452

Peter Schrijvers Open Vld 408

Eline Peeters N-VA 348

Ludo Kerstens Open Vld 330

Mieke Michiels N-VA 325

Sven Deckers N-VA 318

Walter Van Puymbroeck sp.a 303

Rudi Matthé N-VA 263

lieke Bennebroek N-VA 256

Ingrid Van Tichelt N-VA 249

Bruno Bellens N-VA 245

Ben Van Riel N-VA 229

Luc Torfs Groen 195

Christ'l Van Akeleyen VLAAMS BELANG 163

karina de Hoog VLAAMS BELANG 127

10:48 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

CD&V en N-VA spelen gelijk

2012563-9e638ac2dcf94e32619fd8b9b2462ce3.jpgIn Brecht behaalden zowel CD&V als N-VA elk elf zetels. Daarmee vegen ze alle andere partijen op een hoopje. Grootste verliezer is het Vlaams Belang (van acht naar drie zetels). Open Vld zakt terug van vier naar twee zetels en sp.a behoudt nog maar één zetel (komt van twee). Opvallend is de terugkeer van Groen (één zetel). Heerlijk Brecht heeft geen enkele verkozene. Zowel CD&V als N-VA zijn nu aan zet om onderhandelingen aan te knopen met andere partijen met het oog op het vormen van een bestuurscoalitie.

CD&V-CDB heeft de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen in Brecht. De partij haalde 32,8 procent.

N-VA is nipt tweede met 31,8 procent. Vlaams Belang haalt 10,2 procent, Open VLD 9,8, Spa 6 procent en Groen tenslotte 5,1. De partij H-eerlijk Brecht heeft 4,2 procent.

08:40 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Moeilijke uitslag voor Brecht

2012563-9e638ac2dcf94e32619fd8b9b2462ce3.jpgDe nieuwe coalitie in Brecht is er een van CD&V, Open VLD, Groen en SP.A. Zowel CD&V als N-VA behaalden 11 zetels. N-VA hoopte op een monstercoalitie, maar die kwam niet tot stand. CD&V-burgemeester Aerts wilde zijn vorige coalitiepartners Open VLD en SP.A niet in de steek laten. SP.A hield wel maar 1 zetel over en ook Open VLD scoort niet goed met 2 zitjes. Vlaams Belang verliest 5 van de 8 zetels.

08:29 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

14-10-12

Moeilijke uitslag voor Brecht

2012563-9e638ac2dcf94e32619fd8b9b2462ce3.jpg

18:23 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

I Krant voor en door de inwoners van gemeente Brecht.

229446_266530076800452_1678717967_n.jpgIk wens al mijn vrienden in gans vlaanderen die gedreven zijn door de politiek een mooie uitslag !

07:04 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-12

Opdoffer voor Vlaams Belang komt eraan

imagesCAO03PIB.jpgIn Brecht gaan de meesten ervan uit dat het Vlaams Belang op 14 oktober een felle opdoffer gaat krijgen. Interne ruzies lagen aan de basis van een fel verschrompelde fractie waarvan er nu nog maar drie gemeenteraadsleden overblijven. Van die situatie zal vooral N-VA profiteren en meteen uitgroeien tot de tweede grootste van de gemeente, na CD&V. De kans dat Luc Aerts van laatstgenoemde partij burgemeester blijft, is groot. Maar hoe de coalitie er gaat uitzien, is nog koffiedik kijken. Sp.a behoudt allicht haar twee zetels en Open Vld kan standhouden met vier zetels, dankzij het aantrekken van oude bekenden als de gewezen schepenen van Financiën Leo Meeussen en Paul Goossens.

http://www.gva.be/regio-antwerpen-noord/brecht/verkiezing...

18:58 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

02-10-12

Burgemeester Aerts "Al vier hondenweides in Brecht"

ook uw mening telt.jpgHondenweiden te Brecht ? Wel de Burgervader heeft het goed geformuleerd , van de tegenpartij enkele mensen achter Burgemeester Luc Aerts gezet , kan niet , volgens mijn mening ... & inderdaad er zijn nog andere katten te geselen , goed gezegt Luc .... by the way , over woefenweiden , St-Job , Brecht , St-Lenaarts zijn mooie gemeenten , één poepje meer of minder , ach toch , is dat zo erg ... Wel ze gaan er mee wandelen om hun poepje te doen ,wel ik niet , heb er zeven ,kuis dat elke dag op in de tuin , veel werk hoor , amai daar wordt men moe van ,maar bij de meesten mag er geen poepje liggen in de tuin .... mensen mensen toch .... MVG.

Paul Bresseleers

http://www.deredactie.be/permalink/1.1444339

 

 

 

19:23 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Sterk verjongde CD&V-lijst voor provincie

Daan_-_Orry_-_Joris_Geens_-_Zofia_Mezeyova-1024_jpg_h380.jpgCD&V pakt uit met een sterk verjongde lijst voor de provincie. Daar zorgt provincieraadslid en 1ste schepen in Brecht, Daan De Veuster voor in de top van de lijst op plaats 3, samen met Orry Van De Wauwer uit Schilde op plaats 6, Zofia Mezeyova uit Malle op plaats 8 en Joris Geens uit Zandhoven op plaats 10.

Verjonging moet voor JongCD&V gekoppeld worden aan inhoud. Daarom kiezen ze resoluut voor een provincie die in de ruimtelijke planning mogelijkheden creëert voor betaalbaar wonen in eigen streek én tegelijkertijd aandacht heeft voor waardevolle groendomeinen.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...

18:46 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-09-12

Onze burgemeester LIVE op de EEN

530230_4166433170796_1729838790_n.jpgOnze burgemeester zal morgen, maandag,

LIVE op de EEN een debat houden met
de fractieleider van Vlaams Belang Brecht.
 
Luc zal "aantreden" in het programma
" Niet tevreden, stem terug"
met Ivan De Vadder, Kobe Ilsen
en Hanne Decoutre.
 
Het programma wordt maandag uitgezonden op
één van 21.30u tot 22.15u.

20:55 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verkiezingen 2012

imagesCAX1FVLR.jpgVerkiezingen 2012: bekijk het filmpje of oefen op de stemcomputer in het gemeentehuis, dc De Lindeboom of dc Het Sluisken!

Op zondag 14 oktober vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. De stembureaus zijn dan open van 08.00 tot 15.00 uur. Er worden dit jaar nieuwe stemcomputers gebruikt. Je kan de stemcomputers nu al oefenen in het gemeentehuis (Gemeentepark 1), dc Het Sluisken (Gasthuisstraat 11) en in dc De Lindeboom (Kerklei 18a). Bekijk ook onderstaand fimpje en ontdek hoe het stemmen in zijn werk gaat.

http://www.brecht.be/BESTUURDIENSTEN/Verkiezingen/tabid/2363/language/nl-NL/Default.aspx

20:36 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-09-12

Brecht is nog steeds een paradijs voor hardrijders!

imagesCAZMGFIQ.jpgBeste,

Mezelf en enkele buurtbewoners zijn reeds jaren met de gemeente aan het overleggen over de zone 30 in onze wijk.
Wij hebben meermaals zelf gevraagd om controles uit te voeren. Na enkele jaren kunnen we alleen vaststellen dat er nog geen enkele controle heeft plaatsgevonden en dat er ook niets gebeurt aan het probleem van 'hardrijders'.
Groot was dus ook mijn verbazing toen ik merkte op de Stem Van Vlaanderen dat onze burgemeester blijkbaar voor meer controles is. Daarvoor heeft hij 6 jaar gehad maar Brecht is nog steeds een paradijs voor hardrijders!

mvg
Dave

zone30.png

22:43 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-09-12

H-eerlijk Brecht laat kiezer zelf oordelen

imagesCAX1FVLR.jpgDe verkozene met het meeste aantal voorkeursstemmen mag als eerst zijn/haar mandaat kiezen, daarna volgt de tweede,derde enz. Dit is volgens H-eerlijk Brecht de meest democratische manier ter verdeling van de mandaten.

'Bij H-eerlijk Brecht worden de mandaten op een eerlijke manier verdeeld. De kiezer oordeelt wie het mandaat zal krijgen door zijn voorkeursstemmen uit te brengen.Het bestuur van H-eerlijk Brecht behoudt het recht om nadien op schriftelijke manier in geheime stemming de benoeming van de kandidaat bekrachtigen . Dit is unaniem goedgekeurd door het bestuur van H-eerlijk Brecht op de vergadering van 19 september 2012. Dit doet geen enkele andere politieke partij ons na', meldt Danny Segers, ondervoorzitter bij H-eerlijk Brecht.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...

17:52 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-09-12

Vlaams Belang voert actie aan station Noorderkempen

station_Brecht13_JPG_h380.jpgDe naam Noorderkempen, die aan het spoorwegstation in Brecht gegeven werd, leidt tot erg verwarrende situaties. Een station ligt gewoonlijk op een vaste plaats, niet in een regio. Daarom paste Vlaams Belang Brecht in een proactieve actie de perronborden aan de situatie op het terrein aan.

'De naam Noorderkempen is op geen enkele gangbare kaart terug te vinden. De Lijn gebruikt systematisch de naam "Station Brecht". De politie adviseerde om niet de naam Noorderkempen te gebruiken. Dit advies werd in de wind geslagen. Er bestaat weliswaar een Politiezone Noorderkempen maar dat is niet de politiezone waar het station ligt want deze PZ heet "Voorkempen". Zelfs de loketbedienden weten de reiziger niet altijd meteen op het juiste spoor te zetten. De kaart op NMBS-site kent het station Brecht niet. Gelukkig heeft de NMBS de routeplanner aangepast en wordt in dat deel van de website al wel de link gemaakt', meldt fractieleider

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL...

00:26 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-09-12

Het blijft stormen bij (H)eerlijk Brecht

imagesCA5H1WAW.jpgEric Wenderickx kondigt zijn ontslag aan bij (H)eerlijk Brecht.

Eric Wenderickx neemt ontslag in het bestuur van HB. Hij vindt dat in de huidige werking een en ander fout zit en dat dit alles behalve democratisch verloopt. 'De huidige koordtrekkers hebben geen respect voor HB-medeoprichter Eric Wenderickx. Eric was ook diegene die kritisch zaken bekeek en hierover vragen durfde te stellen aan voorzitter Denissen. Zo was hij ook ontevreden over het onterechte ontslag van HB-bezieler Tony Wouters. Deze werd op schandelijke manier buiten spel gezet om eigen kansen op verkozen te worden veilig te stellen', zo klinkt de mededeling.

Derde bestuurslid

Na Tony Wouters en Leo Dirickx is dit het derde bestuurslid, samen met enkele lijstkandidaten, die afhaakt. 'Op 14 oktober zal blijken wat hiervan de weerslag zal zijn. HB had kans op 3 zetels', zo melden de ontslagnemenden.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BL...

00:36 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-09-12

Kinesist Alain Denissen trekt lijst H-eerlijk Brecht

imagesCAX1FVLR.jpgH-eerlijk Brecht, opgericht in 2006 en mee deel uitmakend van de huidige meerderheid, presenteert een volledige lijst voor de verkiezingen van 14 oktober.

Twee gemeenteraadsleden, Danny Segers en Ernest Dom, bevolken mee de lijst. Op de tweede plek staat Rita Vandael, verzorgende. Voor de jeugd staat Kevin Vergauwen op plaats 4.

Hij is pas afgestudeerd in de richting TEW. Lijstduwer is Koen Dewil, op plaats 29. Hij baat het bedrijf Experience in Sint-Job uit.

Alain Denissen trekt de lijst. Hij is sinds 1 juli 2011 voorzitter van H-eerlijk Brecht. In zijn praktijk van zelfstandig kinesitherapeut wordt hij vaak geconfronteerd met de dagelijkse problemen van de mensen.

H-eerlijk Brecht belooft naar de kiezer te luisteren en samen naar oplossingen te zoeken.

De lijst ziet er zo uit: 1. Alain Denissen, 2. Rita Vandael, 3. Danny Segers, 4. Kevin Vergauwen, 5. Ludo Leus, 6. Andrea Mareen, 7. Leo Janssen, 8. Dylan Roman, 9. Brunhilde Christmann, 10. Veerle Quirynen, 11. Guido Broos, 12. Dirk Lathouwers, 13. Guy Terbruggen, 14. Bianca Sonder, 15. Johnny Roman, 16. Ernest Dom, 17. Griet Jansen, 18. Colette Bossaer, 19. Ilse Gesnot, 20. Katinka Rottiers, 21. Paul Lembrechts, 22. Dave Davis, 23. Inge Van Den Wijngaert, 24. Nancy Van Dyck, 25. Charlotte De Smet, 26. Brenda Dom, 27. Daniëlle Glenisson, 28. Ingrid Heus en 29. Koen Dewil.

18:34 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-08-12

N-VA

images.jpgDe partij N-VA maakte de volledige lijst voor de verkiezingen van 14 oktober bekend (B = Brecht, BO = Brecht-Overbroek, SJ = Sint-Job, SL = Sint-Lenaarts): 1. Joziena Slegers (B-O), 2. Kris Geysen (SJ), 3. Bart Van de Mierop (B), 4. Ben Van Riel (SL), 5. Rudi Matthé (B-O), 6. Mieke Michiels (B-O), 7. Sven Deckers (B), 8. Ingrid Van Tichelt (SL), 9. Linda Van Gestel (SL), 10. Sven Vandeneijnde (B), 11. Lieke Bennebroek (B-O), 12. Monika Eijzermans (SJ), 13. Carl Vrints B-O), 14. Kelly Van Looy (SL), 15. Bruno Bellens (SJ), 16. Pieter Baeck (SJ), 17. Hans Verbeeck (SL), 18. Eline Peeters (SJ), 19. Rein Schiltz (SJ), 20. Marc Becquaert (SL), 21. Katy Reynders (SJ), 22. Johan Bellens (SJ), 23. Veronique Wuytack (B), 24. Swa Kerstens (SL), 25. Loes Anthonissen (SL), 26. Dennis De Bruyn (B), 27. Nancy D'Huyvetter (B), 28. Natalie Schoonbaert (SJ), 29. Remi Verbeeck (B). JVS

http://www.gva.be/regio-antwerpen-noord/brecht/n-va-11.aspx

18:56 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-07-12

Lijsttrekker sp.A

imagesCAX1FVLR.jpgNet zoals in 2006 trekt uittredend schepen Walter Van Puymbroeck de sp.a-lijst in Brecht. Duwers zijn raadslid Diane Simons en Luc Verkerk. Op de tweede plaats vinden we Britt Van Cotthem en op plaats drie staat Johnny de Backer, gevolgd door Lin Keeren. "De sp.a-lijst is nieuw en verfrissend, met veel jonge en ook ervaren kandidaten. Kortom, een perfecte afspiegeling van de Brechtse bevolking", laat Van Puymbroeck weten.

http://www.gva.be/regio-antwerpen-noord/brecht/lijsttrekk...

01:31 Gepost door De redactie in politiek nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |